HubStyle, właściciel popularnych marek odzieżowych, w I kwartale 2016 r. koncentrował się na dynamicznym wzroście skali biznesu – do wprowadzenia przygotowano dwa nowe koncepty modowe, wzmocniono obszar IT oraz logistykę. Przychody netto ze sprzedaży Grupy w pierwszych 3 miesiącach roku 2016 r. wzrosły o 56 proc. 

W I kwartale 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała 4 644 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 2 982 tys. zł przed rokiem. Ze względu na istotne nakłady związane z wdrażaniem kolejnych dwóch konceptów modowych, uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także wdrożeniem systemu ERP, w I kwartale Grupa poniosła 848 tys. zł straty wobec 213 tys. zł straty rok wcześniej. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach.

Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju, który jest kluczowy z punktu widzenia przygotowania Grupy do dalszych, dynamicznych wzrostów. Poniesione w pierwszym kwartale nakłady umożliwiają nam rozwój skalowalnej infrastruktury i wzmocnienie logistyki” – mówi Wiktor Dymecki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HubStyle SA.

Pierwsze trzy miesiące 2016 r. były okresem przygotowań do wprowadzenia kolejnych dwóch konceptów modowych. Opracowana została kompleksowa strategia marketingowa, prowadzone były działania związane z przygotowaniem kanałów sprzedaży nowych branów. Już w II kwartale HubStyle wprowadził dwie nowe marki: Kragelman – pierwszy męski brand w portfolio – oraz Freakylicks – skierowany do młodych kobiet, brand mody ulicznej.

„Po wdrożeniu w ostatnich tygodniach dwóch nowych marek nasze portfolio jest kompletne. Uruchomione pod koniec 2015 r. Cardio Bunny już po trzech miesiącach osiągnęło poziom sprzedaży zapewniający rentowność operacyjną, dobrze radzi sobie Sugarfree – nasz najbardziej rozwinięty koncept. Pracujemy nad doprowadzeniem do rentowności naszych nowych brandów” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.

W I kwartale 2016 r. Grupa prowadziła również prace związane z uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także z wdrożeniem systemu ERP. Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i wpłynęły na obniżenie wyniku w I kwartale 2016 r. Obecnie portfolio HubStyle jest kompletne, a Grupa koncentruje się na dynamicznym wzroście skali biznesu już działających marek odzieżowych.