HubStyle, notowany na warszawskiej giełdzie właściciel popularnych marek odzieżowych, podsumował I półrocze 2016 r. W tym okresie władze Spółki koncentrowały się na dalszym rozwoju skali biznesu i wzroście sprzedaży – wprowadzono dwa nowe koncepty, dla których opracowano kompleksowe strategie marketingowe, rozpoczęto współpracę z znanymi blogerkami i gwiazdami, wzmocniono logistykę oraz obszar IT. Dzięki podjętym działaniom przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 73 proc. 

W I półroczu 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała 9 726 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 5 626 tys. zł przed rokiem. Strata netto wyniosła 1 937 tys. zł i była związana z kosztami wdrożenia kolejnych dwóch marek odzieżowych i opracowaniem dla nich strategii marketingowych i uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi. Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i w całości zostały odniesione na wynik finansowy I półrocza 2016 r. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach.

W I półroczu udział naszego segmentu odzieżowego po raz pierwszy przekroczył połowę przychodów Grupy. Osiągnięte wyniki dowodzą, że przyjęta strategia, zgodnie z którą za kluczowe aktywo Grupy uznajemy spółkę Sugarfree i dalszy rozwój na rynku e-commerce poprzez budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, doskonale się sprawdza” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle SA. „Na chwilę obecną nasze portfolio jest kompletne i tworzy je pięć brandów. Największy udział we wzroście ma nasza najbardziej dojrzała marka, czyli Sugarfree, ale również 

nasze nowe koncepty poprawiają swoje wyniki.” – mówi Wiktor Dymecki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HubStyle SA.

W I półroczu 2016 r. HubStyle wprowadził kolejne dwa koncepty modowe: Kragelman – pierwszy męski brand w portfolio – oraz Freakylicks – skierowany do młodych kobiet, brand mody ulicznej. Był to okres przygotowań do ich uruchomienia – opracowane zostały kompleksowe strategie marketingowe, prowadzone były badania rynku i działania związane z przygotowaniem kanałów sprzedaży nowych branów. W I półroczu po raz pierwszy przychody segmentu sprzedaży odzieży przewyższyły przychody segmentu usługi dla e-commerce, za którego główne aktywo uważa się Nokaut.pl. Przychody segmentu odzieży wyniosły 5 327 tys. zł i miały 50,6 proc. udział w całości przychodów dla całej Grupy.

„W I półroczu zacieśnialiśmy współpracę ze znanymi blogerkami. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele pomysłów i kampanii promocyjnych. Nasze marki stają się coraz bardziej rozpoznawalne i są również chętnie wybierane przez polskie gwiazdy” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.

W I półroczu 2016 r. Grupa prowadziła również prace związane z uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także z wdrożeniem systemu ERP. Poniesione w tym okresie nakłady umożliwiają HubStyle rozwój skalowalnej infrastruktury i wzmocnienie logistyki.

W czerwcu Zarząd HubStyle SA mając na uwadze najlepsze rynkowe praktyki, jak również chęć bycia spółką przewidywalną i przejrzystą dla inwestorów, zdecydował o publikacji comiesięcznych kluczowych danych sprzedażowych z segmentu modowego i e-commerce, w formie raportu bieżącego, który po raz pierwszy został opublikowany w czerwcu 2016 r. za miesiąc maj. Spółka regularnie przekazuje informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży w segmencie sprzedaży odzieży oraz e-commerce, za poprzedni miesiąc wraz z danymi za okres porównywalny poprzedniego roku obrotowego.